تیزر تبلیغاتی
3. تیزر تبلیغاتی پاپ کورن خندان
9. تیزر تبلیغاتی مسواک کودک کانفیدنت
36. فیلم صنعتی شرکت همپار
65. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
66. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس