ایده پردازی
55. ساخت تبلیغات تلویزیونی تیزر تبلیغاتی پیام بازرگانی سايت ياب 24