تعرفه‌های ساخت پیام‌های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی

 

ضریب تعرفه تیزرهای چند قسمتی برای 2 اپیزود 1.7 و برای 3 اپیزود 2.4 محاسبه خواهد شد.
لیست تعرفه های فیلم انیمیشن، سینمایی و جلوه های ویژه
تعرفه انیمیشن های سریالی - هر دقیقه لطفا تمــــــاس بگیـــرید
تعرفه فیلم رئال (فیلم کوتاه با سریالی) - هر دقیقه لطفا تمــــــاس بگیـــرید
تعرفه فیلم تلفیقی(رئال-انیمیشن)،یا تولید جلوه های ویژه سینمایی - هر دقیقه لطفا تمــــــاس بگیـــرید

تعرفه ساخت پیام بازرگانی كلاس B (کیفیت متوسط)

زمان تولید: 18 روز

تعرفه تولید: 16.000.000 تومان

شرایط و توضیحات كیفی ساخت پیام بازرگانی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 20 ثانیه تا 60 ثانیه متغییر می باشد.
2. تیزر به‌صورت تك قسمتی و با ساختار رئال و یا انیمیشن سه بعدی می‌باشد.
3. استفاده از گوینده حرفه ای و موزیك آرشیوی
4. استفاده از فیلم نامه نویس،كارگردان،فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
5. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

 

تعرفه ساخت پیام بازرگانی كلاس A (درجه یک)

زمان تولید: 25 روز

تعرفه تولید: 22.000.000 تومان

شرایط و توضیحات كیفی ساخت پیام بازرگانی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 20 ثانیه تا 60 ثانیه متغییر می باشد.
2. تیزر می‌تواند به صورت سریالی و یا تك قسمتی باشد.
3. ایده پردازی خاص و منحصر بفرد با شرایط تصویری مناسب
4. استفاده از گوینده حرفه‌ای، ساخت موزیك و یا اجرا به صورت تیزر موزیكال
5. ساختار تیزر می‌تواند به صورت انیمیشنی 2 یا 3 بعدی، رئال و یا تلفیقی (رئال ـ انیمیشن) باشد.
6. استفاده از فیلم نامه نویس، كارگردان، فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
7. طراحی كانسپت، استوری بورد و انیماتیك حرفه ای
8. ارایه Previz و استوری بورد بعد از پایان مرحله پیش تولید
9. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

 

تعرفه ساخت پیام بازرگانی كلاس A+ (منحصربفرد)

زمان تولید: 45 الی 55 روز

تعرفه تولید: 35.000.000 تومان

شرایط و توضیحات كیفی ساخت پیام بازرگانی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 20 ثانیه تا 60 ثانیه متغییر می باشد.
2. رعایت اصول و شرایط طرحICE  به صورت فیلم سریالی و یك تك قسمتی
3. ساختار تیزر به صورت تلفیقی (رئال ـ انیمیشن) و با استفاده از جلوه‌های ویژه سینمایی ‌می‌باشد.
4. رعایت سطح كیفی بین المللی تولید تیزرهای تبلیغاتی
5. استفاده از یك یاچند گوینده حرفه‌ای با صدای آشنا
6. طراحی شخصیت كارتونی، موزیك سازمانی و یا شعار
7. ساخت موزیك و در صورت موزیكال بودن تیزر استفاده از خواننده حرفه‌ای
8. ایده پردازی خاص و منحصر بفرد به تناسب شرایط محصول و ایده‌های تصویری پر حجم
9. طراحی كانسپت، استوری بورد و انیماتیك حرفه‌ای
10. ارایه Previz و استوری بورد بعد از پایان مرحله پیش تولید
11. بررسی‌آماری نتایج تبلیغاتی تیزر و ایجاد اصلاحات مفید بعد از ارزیابی اولیه
12. استفاده از فیلم نامه نویس، كارگردان، فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
13. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

تعداد نمایش مندرجات : 18036018