تخفیفات و اضافه پخش های تلویزیون


ماده 6: هزینه تبلیغات تلویزیونی : انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف- اضافه پخش تسریع:
انعقاد قراردادهای جدید پخش برای سال 1398 از تاریخ 1397/10/22 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت.
ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلکه باید اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول شماره 3 تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شده باشد.

اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم و سوم به قراردادهایی تعلق می گیرد که در تاریخ های زیر منعقد شود:

جدول اضافه پخش تسریع برای تبلیغات تلویزیونیب- امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی، به صاحبان کالاها و خدماتی که برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری، اقدام به انعقاد قرارداد پخش آگهی نمایند، متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال 1398 اضافه پخش تشویقی تعلق می گیرد.

جدول اضافه پخش حضور اولین بار برای تبلیغات تلویزیونیتبصره 5: نام و نشان تجاری (برند) ضمن افزایش کیفیت و کمیت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطه گری و ایجاد تعادل قیمت در بازار، به خصوص در نوسونات اقتصادی خواهد شد؛ لذا رسانه ملی به منظور ارتقاء شاخص های فوق الذکر، در پخش تبلیغات نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید طبقه جدیدی از محصولات و خدمات نمایند، متناسب با مدت زمان عدم حضور، براساس جدول شماره (4) به هر یک از شناسه آگهی ها درصد اضافه پخش تشویقی تعلق می گیرد.

تبصره 6: شاخص تشخیص حضور اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات است و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی یا شرکت و معاونت ها و قسمت ها و نمایندگی یا استان ها، مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی فقط یک بار امتیاز حضور اولین بار اعطاء می شود.

تبصره 7: به صاحبان کالا و خدماتی که طی سه ماهه آخر سال 1397 اولین حضور خود در رسانه ملی را تجربه کرده‌اند به حضور اولین بار یا افزایش بودجه، به انتخاب صاحب کالا و خدمات، اضافه پخش تشویقی تعلق می گیرد.

ماده 7: هزینه تبلیغات تلویزیونی : اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به تمامی صاحبان کالا و خدمات 10 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.


ماده 8: هزینه تبلیغات تلویزیونی : تسهیلات بخش های تولیدی و خدماتی کشور در راستای اجرای هدفمند و هوشمندانه سیاست‌های اصل 44 و نیز اقتصاد مقاومتی:
به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی و ارائه دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشور، علاوه بر سایر امتیازات، اضافه پخش تشویقی ای به شرح زیر نیز به محصولات اعطاء می شود.

 

جدول اضافه پخش بخش های تولیدی و خدماتی برای تعرفه تبلیغات تلویزیونی


ماده 9: هزینه تبلیغات تلویزیونی : تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به منظور حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که در راستای اصلاح الگوی مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می نمایند و ترغیب تولیدکنندگان داخلی، به گروه های دو و سه پس از ارائه مدارك مثبته اضافه پخشی به شرح ذیل اعطاء می‌شود.

جدول اضافه پخش حمایت از تولیدکنندگان برتر برای تعرفه تبلیغات تلویزیونیماده 10: هزینه تبلیغات تلویزیونی : امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان کالا و خدمات گروه 2 و 3 که در هریک از رسانه های رادیو یا تلویزیون سابقه تبلیغات داشته‌اند، علاوه بر سایر امتیازات، اضافه پخشی به شرح جدول زیر اعطاء خواهد شد.
اگر مشمول تسهیلات تشویقی افزایش بودجه شده باشد 100 درصد جدول و اگر بودجه سال 1397 را حفظ کرده باشند
50 درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند 20 درصد جدول ذیل تعلق می‌گیرد .

 

تخفیف حضور مستمر در تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

تبصره 8: به ازاء هر سال حضور مستمر بیش از 5 سال 20 درصد اضافه پخش به ازاء هر سال به جدول فوق اضافه می‌شود .
تبصره 9: ملاك تعیین افزایش بودجه سال 97 ، میزان پخش و تعدیل در هر رسانه است.
تبصره 10: صاحبان کالا و خدمات تحت ليسانس که در سال 97 به هر دليلی بودجه خود را کسر و يا تعديل نموده اند شرط
بهره مندي از ضرايب جداول افزايش بودجه و حضور مستمر مبلغ قرارداد قبل از تعديل سال 1397 می باشد.
تبصره 11: صاحبان کالا و خدماتی که توليدات آنها در ايران تحت ليسانس انجام می شود اگر در حوزه هاي لوازم آرايشی،
بهداشتی توليد می کنند، با رعايت تبصره شماره 10 مشروط بر آنکه بودجه سالانه آنها کمتر از 1000 ميليارد ريال نباشد و بايد از رشد بودجه سالانه حداقل 70 درصدي برخوردار باشند و در صنف لوازم سلولزي اين رشد بايد حداقل 50 درصد باشد.


ماده 11: هزینه تبلیغات تلویزیونی : اضافه پخش بودجه سالانه و ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات:

الف- گروه اول

ب- گروه دوم

برای کسب اطلاعات در مورد گروه اول و دوم که فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه و بانکها و موسسات مالی می باشد با کانون در تماس باشید.

ج- گروه سوم:
در راستای ادامه حمایت ویژه از بخش های تولیدی و خدماتی گروه سوم جداول زیر ارائه شده است.

 

جدول اضافه پخش میزان بودجه تعرفه تبلیغات تلویزیونی گروه سوم

جدول اضافه پخش افزایش بودجه تعرفه تبلیغات تلویزیونی گروه سوم

تبصره 25 : استفاده از ضریب افزایش بودجه در سال 1398 منوط به عقد و پخش قرارداد حداقل 1500 میلیون ریالی درتلویزیون و 300 میلیون ریالی دررادیو در سال 1397 است.
تبصره 26 : برای عملیاتی کردن افزایش بودجه سال 1398 ، قراردادهای صاحبان کالا و خدمات در سال 1397 یا باید کامل پخش شده باشد یا تمام مبلغ آن وصول شده باشد.

 

جدول اضافه پخش میزان بودجه ماهانه تبلیغات رادیویی

جدول اضافه پخش افزایش بودجه سالانه تبلیغات رادیویی

تبصره 27: در گروه سوم برای بودجه های بالاتر از سقف جدول ماهانه، در تلویزیون به ازای هر 15 میلیارد ریال 40 درصد و در رادیو به ازای هر سه میلیارد ریال 50 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.
تبصره 28: در کلیه گروه ها ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از میزان قرارداد باشد، ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.

د - هلدینگ تولید،توزیع ،فروش در گروه 3 و سه ساله
جهت اطلاع از شرایط و تخفیفات هلدینگها با دفتر کانون در تماس باشید.

ماده 12: هزینه تبلیغات تلویزیونی : تسهیلات تشویقی حمایت از اشتغال داخلی گروه سوم:
حمایت از کالای ایرانی فرصت بسیار مغتنمی برای حمایت و تقویت از سرمایه های اجتماعی و تولید ملی است در تولید ملی علاوه بر توجه به منابع اقتصادی باید توجه خاص و ویژه ای به منابع انسانی صورت گیرد، نیروی کار شریف ترین ،مهمترین و با ارزشترین عامل بین عوامل گوناگون تولید می باشد و هیچ عاملی بدون حضور نیروی انسانی متخصص،خلاق، نوآور امکان تحقق اهداف تولید را محقق نخواهد کرد و حیات بالقوه تولید متضمن توجه جدی به نیروی کار می باشد نیروی انسانی با انگیزه و حرفه ای باعث رشد جوامع میگردد. و توان تولید کشور را از سطح قابل قبولی برخوردار می نماید و نتیجه آن اقتدار،پیروزی و سرافرازی کشورمان می باشد.
رسانه ملی با سیاست گذاری بر پایه مهمترین عامل به نقش آفرینی خود در خصوص حمایت از کالای ایرانی طی سالهای 1396 و 1397 اقدام نموده است .درادامه سیاست های مذکور در سال 1398 بسته حمایتی ذیل را اعلام می نماید.
صاحبان کالا گروه سوم ( به استثناء بند د ماده 11 ) که تولید کننده محصول نهایی برای مصرف کننده نهایی می باشند مشمول طرح فوق الذکر می گردند، درصورتیکه طی سال 1397 (سال پایه) حداکثر تا سقف 200 میلیارد ریال به کارکنان خود دستمزد و یا حقوق و مزایا پرداخت نموده اند با ارائه فهرست و تایید سازمان تامین اجتماعی می توانند برابر پرداخت های صورت گرفته حداکثر تا سقف 200میلیارد ریال از قرارداد، مبلغ تعرفه به نرخ صفرریال (صد در صد رایگان) استفاده نمایند.
تبصره 32 : مبنای محاسبه و تعیین مبلغ تعرفه قرارداد، ارائه لیست حقوق و مزایای پرداختی یک ساله مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبلیغات است.
تبصره 33 : مبنای تقسیم مبلغ، طبق تعرفه تبلیغات رایگان، 60 % تلویزیونی و 40 % رادیویی است.
تبصره 34 : در صورتی که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پایه (97) 50 % افزایش داشته باشد، مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نیز 50% افزایش خواهد یافت.
تبصره 35 : به جهت رعایت حقوق مخاطبین و مصرف کنندگان کالای ایرانی صاحبان کالا، مشمولین طرح مذکور می بایست آگهی های تبلیغاتی خود را با توجه به رایگان بودن طرح مذکور موظفند نسبت به ارائه آگهی های بازرگانی مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سیما با رعایت مسائل کیفی و کمی اقدام نمایند.
تبصره 36 : خودرو سازان و بیمه های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل 200 میلیارد ریالی، درصورت اتمام پخش قرارداد، شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
تبصره 37 : وزارتخانه ها و سازمانها و دستگاههای دولتی و عام عمومی غیر دولتی درصورت عقد قرارداد حداقل 300 میلیارد ریالی، درصورت اتمام پخش قرارداد شامل استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
تبصره 38 : تسهیلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نمی باشد.
تبصره 39 : این تسهیلات فقط مشمول کالاهای تولید در ایران است.
تبصره 40 : صاحبان کالا و خدمات تحت لیسانس که در سال 97 به هر دلیلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل نموده اند ملاك استفاده از این بند افزایش بودجه نسبت به مبلغ قبل از کسر بودجه سال 97 می باشد.
تبصره 41 : صاحبان کالا و خدماتی که تولیدات آنها در ایران تحت لیسانس انجام می شود اگر در حوزه های لوازم آرایشی، بهداشتی تولید می کنند، با رعایت تبصره شماره 40 مشروط بر آنکه بودجه سالانه آنها کمتر از 1000 میلیارد ریال نباشد و باید از رشد بودجه سالانه حداقل 70 درصدی برخوردار باشند و در صنف لوازم سلولزی این رشد باید حداقل 50 درصد باشد.
تبصره 42 : صاحبان آگهی مشمول این طرح که با اداره کل بازرگانی قرارداد پخش آگهی تلویزیونی (ریالی) منعقد و پخش نمایند مشروط بر آنکه اولین حضور و یا افزایش بودجه نسبت به سال 1397 داشته باشند متناسب با مبلغ قرارداد، طبق جدول ذیل تسهیلات تشویقی علاوه بر مبلغ فوق الذکر اعطاء می گردد.

جدول حمایت از کار و اشتغال ایرانی - پخش رایگان تبلیغات تلویزیونی

 

ماده 13: هزینه تبلیغات تلویزیونی : تسهیلات تشویقی برای برند ملی:
صاحبان کالا و خدماتی که در سالهای 1397 و 1398 از سوی سازمان توسعه تجارت، به عنوان " برند ملی " شناسایی شوند، از تسهیلات تشویقی رایگان 1000 ثانیه ای تا پایان بهمن 1398 برخودار خواهند شد.
1- نحوه تقسیم بندی تسهیلات تشویقی براساس 60 درصد در تلویزیون و 40 درصد در رادیو است.
2- درخصوص آگهی های کمتر از 15 ثانیه، ملاك محاسبه 15 ثانیه است.

 

ضریب زمانی پخش رایگان تبلیغات تلویزیونی برند ملی

تبصره 43: در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1398 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

ضریب زمانی پخش رایگان تبلیغات تلویزیونی برند ملی در دی و بهمن

ضریب زمانی پخش رایگان تبلیغات رادیویی برند ملی در دی و بهمن

تبصره 44: در صورتی که صاحبان آگهی این گروه بخواهند تسهیلات تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال 1398 پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می شود.

 

ضریب زمانی پخش رایگان تبلیغات رادیویی برند ملی در دی و بهمن

ماده 14: هزینه تبلیغات تلویزیونی : تسهیلات تشویقی طی سال
1- آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پایان مرداد ماه 1398 به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدی باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد تا 1398/11/30 در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 150 درصدی و در صورت غیر نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 80 درصدی خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
2- آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پایان پانزدهم آبان ماه 1398 به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدی باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد تا‌ 1398/11/30 در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 90 درصدی و در صورت غیر نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 40 درصدی خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
تبصره 45 : صاحبان کالا و خدمات تحت لیسانس که در سال 97 به هر دلیلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل نموده اند شرط بهره مندی از ضرایب جداول افزایش بودجه و حضور مستمر مبلغ قرارداد قبل از تعدیل سال 1397 می باشد.
تبصره 46: صاحبان کالا و خدماتی که تولیدات آنها در ایران تحت لیسانس انجام می شود اگر در حوزه های لوازم آرایشی، بهداشتی و سلولزی تولید می‌کنند، مشروط بر آنکه بودجه سالانه آنها کمتر از 1000 میلیارد ریال نباشد، باید از رشد بودجه سالانه حداقل 70 درصدی برخوردار باشند و در صنف لوازم سلولزی این رشد باید حداقل 50 درصد باشد.
تبصره 47: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش خواهد بود .
تبصره 48: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی هم باید با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود.
(در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی، تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 49: این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه، فرهنگی آموزشی، کتاب و فیلم سینمایی نمی شود .