صـداوسیمـای جمهوری اسـلامی ایـران

در عصر حاضر بهره‌گیری از رادیو و تلویزیون به عنوان دو رسانه ارتباطی سریع ودر دسترس، یك ضرورت اجتماعی و بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی نوین محسوب می‌شود و خارج‌ماندن افراد‌ از گردونه رسانه‌های ارتباط جمعی، به معنای حذف‌شدن آنان از حیات اجتماعی است.
تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر درنقاط مختلف جهان، حاكی از ظهور وتشدید جنگ رسانه‌ای بر سر تسخیر افكار عمومی وایجاد تغییرهای دلخواه در فرهنگ و سبك زندگی مخاطبان هدف و به‌طور خاص ملت‌های خاورمیانه است.
حضور موثر و فعالانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در میدان این نبرد رسانه‌ای، مستلزم برنامه‌ریزی و مدیریت هوشمندانه‌ای است كه عبور از موانع، بهره‌گیری مطلوب از فرصت‌ها و نیل به اهداف سازمانی را تسهیل كند.

آرم و لوگو شبکه های صدا و سیما

مقدمه:
مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش اگهی های بازرگانی صدا و سیما سال 95

•    در راستای سیاست های اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی براساس برآورد ظرفیت های پیش بینی شده با هدف حمایت حداكثری از كار و سرمایه ایرانی برگرفته از رویكرد زیر تهیه و تدوین شده است.
•    تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی
•    حمایت از كار آفرینان و به حداكثر رساندن مشاركت واحدهای تولیدی و خدماتی كشور
•    حمایت از تولید كنندگان، صادر كنندگان محصولات و خدمات ایرانی
•    حمایت از مخترعین و فعالان دانش بنیان
•    ایجاد رقابت سالم در حوزه های تولیدی كشور
•    توجه جدی به اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی
•    كمك به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی دربخشهای سلامت،محیط زیست و...
•    كمك به ارتقاء سطح استاندارهای كالا و خدمات ایرانی در مقایسه با سایر تولیدات مشابه
•    اهتمام جدی به برند ایرانی و حمایت لازم در این بخش به منظور حضور مستمر برندهای ایرانی كه دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.

تعاریف

ماده 1- آگهی بازرگانی:
معرفی كالا و خدمات با هدف تجاری كه موجب آگاهی، ایجاد علاقه و یا وفاداری در افكار مخاطبین از طریق طراحی، آماده
سازی، تولید و پخش از طریق شبكه های رادیویی و تلویزیونی می شود كه نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء نام و نشان تجاری (برند)، فروش و یا افزایش فروش كالا و خدمات صاحبان آگهی می گردد.
ماده 2- صاحب آگهی:
به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (اعم از بخش دولتی یا خصوصی) گفته میشودكه به منظور معرفی كالا و محصول یا خدمات خود ضمن پذیرش اصول و ضوابط اداره كل بازرگانی اقدام به سفارش و پخش آگهی از شبكه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مینمایند.
1-2: گروه صاحبان آگهی:
گروه اول: اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانكها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
گروه سوم: وزارتخانه ها، سازمانها و شركتها و موسسات دولتی و موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی
گروه چهارم: به استثنای گروه یك تا سه
تبصره 1: خودرو سازها و شركت های بیمه در گروه چهار محاسبه میشوند.
هلدینگ گروه اقتصادی برای گروه چهار:
- هلدینگ ها به آن دسته از اشخاص حقوقی صاحبان كالا و خدماتی اطلاق میگردد كه سهامداران مجموعه گروه ها مطابق قانون تجارت بیش از 50 درصد سهام و سرمایه (كه در ثبت شركت ها به ثبت رسیده است) متعلق به گروه اصلی(مركزی) باشد.به این دسته از صاحبان كالا جدول بودجه ماهانه به كل گروه تعلق میگیرد لیكن از آنجا كه بقیه ظرفیت های تولیدی هرگروه مانند بخشهای صنایع دستی و فرش دستبافت، كشاورزی،صنعت و خدمات بر اساس جدول هدفمندی و سایر بندها تعیین میگردد مبنای تسهیم جدول بر مبنای سقف بودجه هرگروه خواهد بود.
آندسته از صاحبان كالا و خدماتی كه هلدینگ نیستند ولی تنوع محصول یا خدمات داشته باشند بر اساس میزان بودجه ارائه شده برای هر یك از گروه محصولات از بقیه ظرفیتهای تولیدی و سایر بندها تعلق میگیرد.
تبصره 2: درصورتیكه گروه مذكور در سالهای بعد از مجموعه هلدینگ خارج شوند مبنای محاسبه بودجه ماهانه میزان اعتبار
اولیه گروه در سال قبل بوده و ملاك افزایش بودجه سقف گروه هلدینگ می باشد.
ماده 3- شركت همكار و تعهدات:
شركت همكار، به شركت ها و كانون های تبلیغاتی اطلاق میشود كه دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همكاری نمایند .
الف- هر شركت همكار كه برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، میبایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال 1395 ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی نامه یك ماه معتبر خواهد بود.
ب- هیچگونه وكالت برای نقل و انتقال و واگذاری امتیاز كانون مورد قبول نمیباشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.

ماده 4- تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی تعهدی است كتبی كه طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه كه شامل اداره كل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره كل بازرگانی، صاحب آگهی و شركت تبلیغاتی تنظیم و پس از امضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد میباشند كه ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه هایی كه از قبل توسط اداره كل امور حقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله میشود.
ج- هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكیت آن را طبق مدارك رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قرارداد هائی كه چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د- درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخیص اداره كل بازرگانی در زمان های مقررخودداری نمایند اداره كل مزبور از پخش آگهی های تبلیغاتی صاحب آگهی خودداری نمایند و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
هـ- امضاء قرارداد میبایست ازطرف مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز و ذی سمت مقامات موضع بند 1-2 ضوابط حاضر باشد و برای اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی حسب مورد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
وـ در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی میتواند شركت همكار یا شركت های همكار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره 3: تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره كل بازرگانی انجام خواهد شد. قبولی پخش ازشركت همكار جدید بلافاصله صورت میپذیرد درصورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تكلیف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد كرد و نظر اداره كل بازرگانی قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 4: درصورت اجراء تبصره 3 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خود باقی میباشد.

ماده 5- انواع قرارداد ها:
5-1 قرارداد نوع الف تلویزیونی و رادیویی : پخش آگهی در همه طبقات امكان پذیر است.
5-2 قرارداد نوع ب تلویزیونی : طبق جدول شماره 22 تا طبقه 14 امكان پذیر است.
5-3 قرارداد نوع ج تلویزیونی : طبق جدول شماره 22 فقط تا طبقه 10 امكان پذیر است.
5-4 قرارداد بسته های ویژه: به قراردادهایی گفته میشود كه پخش آن در اختیار اداره كل بازرگانی خواهد بود.
5-5 قرارداد استانی ملی و بومی : پخش آگهی در شبكه های استانی بر اساس تعرفه خاص استانی و بومی و ملی انجام خواهد شد.
5-6 قرارداد مشارکتی: قراردادهایی كه به موجب آن صاحبان كالا و خدماتی كه دارای یكی از قراردادهای فوق الذكر باشند و قصد مشاركت حامی مالی برنامه های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند با تفاهم شبكه مورد نظر منعقد خواهد شد.
تبصره 5: در صورت درخواست صاحبان كالا و خدمات برای تجمیع قراردادهای نوع الف، ب ، ج در یك قرارداد نوع الف در هنگام عقد قرارداد این امر با موافقت اداره كل بازرگانی امكان پذیر میباشد. در این صورت قبل از پخش تسهیم آن به نوع ب و ج بلامانع است.
5-7 قرارداد فرهنگی:
1- عقد قرارداد پخش آگهی های فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل می باشد.

نحوه پخش پیام های بازرگانی فرهنگی

2- تشخیص فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره کل بازرگانی خواهد بود.
3- میزان ریالی پخش در بسته اول ( صبحگاهی ) و بسته دوم ( عصر گاهی ) و بسته سوم ( شامگاهی ) توزیعی یکنواخت خواهد داشت.
4- نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
5- زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات یا شرکت تبلیغات صورت میگیرد.
5-8 قرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلم های سینمایی:
گروه اول : تولیدات محتوایی ارزشی و دینی  شامل : کتاب و فیلم های ارزشی مانند دفاع مقدس – انقلاب اسلامی – خانواده - کودک و.... می باشند.
گروه دوم : سایر تولیدات محتوایی فیلم و کتاب را مشمول میشود.
1- عقد قرارداد های ارزشی و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها در قالب جدول زیر می باشد.

میزان تخفیف قرارداد های آگهی های بازرگانی فرهنگی

2- کارمزد به این گونه قرارداد ها تعلق نمی گیرد.
3- نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
4- زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت میگیرد.

ماده 6- انواع امتیاز های تشویقی انواع قرارداد ها

الف– اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال 1395 از تاریخ 1394/12/01 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلكه میبایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه ها تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شود.

اضافه پخش تسریع برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما گروه اول و دوم

اضافه پخش تسریع برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما گروه سوم و چهارم

ب- امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از كارآفرینی به صاحبان کالا و خدماتی كه برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند منوط به عدم حضور طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی درطول سال 1395 به هر تعداد قرارداد که منعقد نمایند تعلق میگیرد. (به صاحبان كالا و خدماتی كه اولین حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1394 در رسانه ملی را تجربه می نمایند به انتخاب صاحب كالا و خدمات حضور اولین بار و یا افزایش بودجه تعلق میگیرد.)

اضافه پخش اولین حضور برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

تبصره 6: نام ونشان تجاری (برند) ضمن افزایش كیفیت، كمیت باعث رونق اقتصادی و كاهش امر واسطه گری و تعادل قیمت در بازار به خصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد لذا رسانه ملی در بخش تبلیغات به منظور ارتقاء شاخص های فوق الذكر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی كه علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید گروه محصولات و خدمات جدید نمایند به هر یك از شناسه آگهی ها بر اساس جدول شماره (3) درصد اضافه پخش تشویقی تعلق میگیرد.
تبصره 7: شاخص تشخیص حضوراولین بار، نام و نشان تجاری (برند) كالا یا خدمات می باشد و هر گونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شرکت و یا معاونت ها و قسمت ها و نمایندگی یا استان ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یك امتیاز حضور اولین بار اعطا می شود.
ماده 7- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10% اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان کالا و خدمات اعطا میشود.
ماده 8 - تسهیلات بخش های تولیدی و خدماتی کشور در راستای اجراء هدفمند و هوشمندانه سیاست های اصل44 و نیز اقتصاد مقاومتی:
8-1: به منظور حمایت حداکثری از تولید کنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشور اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطاء میشود.

اضافه پخش تسهیلات تولیدی و خدماتی کشور برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

ماده 9- امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان كالا و خدمات گروه دو، سه، چهار كه سابقه تبلیغات در هریك از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته اند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تخفیف حضور مستمر در رسانه ملی برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما


تبصره 8: اضافه پخش حضورمستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال 1394خواهد بود.

ماده 10- تسهیلات حمایت از تولید کنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات كه در راستای اصلاح الگو مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می نمایند و نیز ترغیب تولیدكنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه های دو و سه و چهار پس ارائه مدارک مثبت مربوطه اضافه پخش اعطاء می شود. حداكثر سر جمع تسهیلات مشروحه زیر 30 درصد می باشد.

تسهیلات حمایت و تخفیف تولید کنندگان داخلی برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما


ماده 11- اضافه پخش بین رسانه ای تلویزیون:
صاحبان آگهی كه تمایل به عقد قرارداد در رسانه تلویزیون دارند، چنانچه معادل 5% از مبلغ قرارداد تلویزیون را شبكه های استانی منعقد نمایند، به همان میزان اضافه پخش تشویقی در رسانه تلویزیون به آنها تعلق خواهد گرفت.
تبصره 9: در صورت لغو و یا تعدیل قرارداد شبكه استانی، درصد تخفیف اضافه پخش بین رسانه ای قرارداد تلویزیونی نیز كسر خواهد شد و بالعكس.
ماده 12- اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات:
الف) گروه اول:

تخفیف پخش تبلیغات میزان بودجه سالانه برای گروه یک پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

تخفیف پخش تبلیغات میزان بودجه سالانه برای گروه یک پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

تبصره 10 : برای بودجه های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 50 میلیارد ریال 10% و در رادیو به ازاء هر5 میلیارد ریال 20% اضافه پخش داده خواهد شد.
ب) گروه دوم:

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه دو

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه دو

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه دو - تیزر رادیویی


تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازاء هر 10 میلیارد ریال 10% و در رادیو هر 5 میلیارد ریال ، 20% اضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.
تبصره 12: ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود در صورتی كه پخش كمتر از میزان قرارداد باشد ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.
ج) گروه سوم:

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه سه

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه سه برای آگهی رادیو


د) گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخش های تولیدی و خدماتی گروه چهار جداول زیر ارائه شده است.

تخفیف افزایش بودجه سالانه و میزان بودجه ماهانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی برای گروه چهار صدا و سیما

تخفیف افزایش بودجه سالانه و میزان بودجه ماهانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی برای گروه چهار صدا و سیما برای تیزر رادیو


تبصره 13: برای بودجه های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروه های سوم و چهارم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیارد ریال 10% و در رادیو هر دو میلیارد ریال 20% اضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.

تبصره 14: در صورتیكه افزایش بودجه سالانه هر یک از صاحبان کالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش بینی شده درجدول داشته باشند به ازاء افزایش هر طبقه اعلام شده در گروه چهار به ازای 80 درصد افزایش بودجه 10% اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
تبصره 15: صاحبان كالا و خدماتی كه از هرگونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه و... استفاده مینمایند، درصورت عدم پخش كامل تمامی قرارداد ها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت میپذیرد.
تبصره 16: به قرارداد های مستقل نوع ب تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق 100% اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تبصره 17: به قراردادهای مستقل نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق 200% اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

ماده 13- تسهیلات تشویقی طی سال:
به صاحبان کالا وخدمات که قرارداد های خود را منعقد نموده اند مشروط بر آنکه مشمول جدول افزایش بودجه شده باشند و یا اولین حضور در صدا و سیما را تجربه می نمایند با در نظر گرفتن بودجه ماهانه مندرج در در قرار داد های منعقده سال 95 در صورت پخش آگهی در رادیو و تلویزیون ، به شرح زیر مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در همان ماه یا حداکثر تا پایان ماه بعد اعطا خواهد شد.

تسهیلات پخش رایگان تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی صدا و سیما


تبصره 18: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چهارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.

تبصره 19: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می بایستی انجام شود.
( در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع میباشد.)
تبصره 20: این طرح مشمول قرارداد های خاص فرهنگی و آموزشی نخواهد شد.
تبصره 21: صاحبان کالا و خدمات بایستی به تمامی تعهدات مالی قرارداد قبل اجرای تسهیلات تشویقی عمل نمایند.

ماده 14- انواع پرداخت قرارداد ها:
الف) نقدی

نحوه پرداخت هزینه پیام بازرگانی تلویزیون گروه یک تا سه

نحوه پرداخت هزینه پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی تلویزیون گروه چهار


تبصره 22: در گروه چهار قرارداد هایی كه سه ماهه و بیشتر منعقد گردد و هم زمان با شروع قرارداد و یا قبل از پخش ،وجه کل قرارداد را پرداخت نمایند 120% اضافه پخش تعلق میگیرد.
تبصره 23: صاحبان آگهی كه شروع قرارداد آن ها فروردین ماه 1395 است(همه گروه ها)حداکثر تا مورخ 1394/12/25 وجه قرارداد نقدی خود رامیبایست به صورت کامل پرداخت نمایند، ملاك امکان پخش تائید پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سیما می باشد.
تبصره 24: درقراردادهای نقدی(همه گروه ها) شروع پخش، پس از واریز وجه به حساب مندرج در قرارداد ارائه و رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امكانپذیر خواهد بود.
تبصره 25: صاحبان آگهی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانتنامه بانكی دارند، میتوانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانتنامه بانكی ارائه نمایند.
تبصره 26: صاحبان آگهی گروه یك تا سه می توانند ویا از هر نوع قرارداد (الف، ب و ج) یک قرارداد نقدی در طول سال 1395 منعقد نمایند.
تبصره 27: صاحبان آگهی گروه چهار میتوانند قراردادهای نقدی را به صورت یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه منعقد نمایند با رعایت تبصره 22 انجام نمایند.(قراردادهایی كه شروع پخش آن ها از تاریخ 1395/01/01 باشد پس از اصلاح مدارک مثبت مالی میتوانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 1394 شروع نمایند.)
ب) صورت حسابی: درصورتیكه صاحبان كالا و خدمات درگروه های دو و سه به دلایل دولتی بودن امكان ارائه چك بر اساس زمان و موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوطه یا ذیحساب صاحبان کالا وخدمات صورت حساب صادر می گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 10 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به حساب ذکر شده در قرارداد پرداخت نمایند.
تبصره 28: صاحبان کالا وخدمات گروه چهار در صورت ارائه ضمانت نامه بانكی، با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما امكان پرداخت قراردادها (به صورت صورتحسابی)، ظرف مدت 10 روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به حساب مندرج در قرارداد را دارند.
ج) غیرنقدی: مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه سه همزمان با پایان قرارداد و در گروه چهار تا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه میشود. صاحبان کالا و خدمات گروه 4 كه قرارداد غیر نقدی منعقد و تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوط را به ترتیب 2 و 4 ماه از زمان اعلام شده فوق زودتر تنظیم و پرداخت و ارائه نمایند به ترتیب از 5% و 10% اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده مینمایند.
تبصره 29: درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبقه مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال 1395 جداگانه دریافت خواهد شد.(مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جدا از مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد و در جدول محاسبات بودجه قرارنمی گیرد.)

ماده 15- بسته های ویژه:
بسته الف: گروه یک، دو و سه و  چهار
پخش یازده هزار آگهی 30 ثانیه قبل از برنامه ها به ذیل در طول یک سال:

قرارداد ویژه پخش تیزر تبلیغاتی و پیام بازرگانی صدا و سیما


( میزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی وزیرنویس وهمچنین آگهی های مستقیم درطول ماه میبایست یک دوازدهم تعداد كل پخش آگهی بسته ویژه باشد.وهمچنین صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل کند ولی بالعكس آن امكانپذیر نخواهد بود.)

شرایط:
1- توضیح اینكه جمع كل پخش آگهی های شش گانه از 330 هزار ثانیه تجاوز نخواهد كرد.
2- نسبت پخش در شبكه ها به صورت 50 درصد در زمان شبانگاهی از ساعت 19/01 تا اخرین پخش شامگاهی،25درصد عصرگاهی از ساعت 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا ساعت 12 ظهر خواهد بود.
3- 30 درصد پخش در شبكه یك ،5درصد شبکه دو، 25 درصد شبکه سه ، 10 درصد شبکه پنج و 15 درصد شبکه خبر و 5 درصد درشبكه های ifilm و چهار ، 5 درصد شبكه های برون مرزی و 5 درصد شبكه نسیم خواهد بود.
4- تخصیص تعداد ده بسته الف برای گروه صاحبان آگهی شامل : گروه یک فقط یک صاحب آگهی گروه 2 سه صاحب آگهی و گروه 3 دوصاحب آگهی و گروه 4، چهار صاحب آگهی.
5- قیمت بسته الف 550 میلیارد ریال و به صورت غیرنقدی پرداخت شود.

بسته ب: گروه یک، دو، سه و چهار:
پخش 10 هزار آگهی 30 ثانیه ای قبل از برنامه ها به شکل ذیل در طول یک سال:

قرارداد ویژه پخش پیام بازرگانی صدا سیما بسته گروه دو و سه


(میزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی و زیرنویس وهمچنین آگهی های مستقیم درطول ماه میبایست یک دوازدهم تعداد كل پخش آگهی بسته ویژه باشد. و همچنین صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل کند ولی بالعكس آن امكانپذیر نخواهد بود.)

شرایط:
1- توضیح اینكه جمع كل پخش آگهی های چهارگانه از 300 هزار ثانیه تجاوز نخواهد كرد.
2- نسبت پخش در شبكه هابه صورت 50 درصد در زمان شبانگاهی از ساعت 19/01 تا آخرین پخش شامگاهی  ، 25 درصد عصرگاهی 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.
3- پخش آگهی ها در اختیار اداره كل بازرگانی ودر باكسهای مناسب توزیع می شود.
4- 30 درصد پخش در شبکه یک، 5 درصد شبکه دو، 25 درصد شبکه سه، 10 درصد شبکه پنج، 15 درصد شبکه خبر، 5 درصد شبکه های ای فیلم و شبکه چهار، 5 درصد شبکه های برون مرزی و 5 درصد شبکه های نسیم خواهد بود.
5- تخصیص تعداد ده بسته الف برای گروه صاحبآن آگهی شامل : گروه یک فقط 1 صاحب آگهی ، گروه دو 3 صاحب آگهی و گروه سه دو صاحب آگهی و گروه چهار ، 4 صاحب آگهی
6- قیمت بسته ب 600 میلیارد ریال و به صورت نقدی

ماده 16- جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد.

نرخ تعرفه هر ثانیه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

 

نرخ تعرفه هر ثانیه آگهی تبلیغاتی رادیویی و آگهی رادیویی صدا و سیما

ماده17- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 70 و یا 90% از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت. و همچنین چنانچه بترتیب 30، 20 و 10% حجم را اشغال نماید به ترتیب 1 و 2 و 3 طبقه كاهش داده خواهد شد.(منوط به تصمیم اداره كل بازرگانی)
تبصره 30: در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی صدا و سیما، طبقه لازم تعیین و ابلاغ میشود.

ماده 18- جدول ضرایب ماه های سال:
با توجه به اینكه برنامه های صدا و سیما در ماه هایی از سال ،دارای مخاطب بیشتری هستند ؛ لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب شامل كلی پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس،تولید مشترك و... میشود.

تعرفه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما در ماه های سال


ماده 19- ضریب محاسبه آگهی خارجی،مشترک،تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:

تعرفه آگهی های خارجی در پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما


تبصره 31: در صورتیكه در یک آگهی دویا چند کالا معرفی شود ضریب پایه ، کالای با تعرفه بالاتر خواهد بود (با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما) به ازای هر کالا 50 درصد به ضریب كالای اصلی اضافه می شود.
تبصره 32: کالا های خارجی با نام و نشان تجاری (برند) ایرانی در صورت تولید یا فرآوری و بسته بندی در ایران مشمول بند 3 جدول شماره 25 ماده 19 خواهند بود.

ماده 20- انواع آگهی:
الف- مستقیم (تیزر) : آگهی کوتاه تبلیغاتی كه ویژگی های جذاب کالا و خدماتی را به نمایش میگذارد در تلویزیون 10 ثانیه و در رادیو نیز 10 ثانیه تعیین میشود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان 10 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه میگردد (به استثناء نشان آگهی).
ب- گزارش آگهی(رپرتاژ) : به آگهی هایی كه ساختاری مستند داشته وگزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه یك خدمت را به تصویر میکشند و در آن نقش آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق میشود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره كل بازرگانی سازمان صدا وسیما است.
تبصره 33: گزارش آگهی، در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد.
ج- حک آرم: 15 ثانیه می باشد و اندازه کادر میبایست 1.5 برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می باشد كه میتواند دریكی از موقعیت های قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
ه- زیرنویس: حداقل 15 ثانیه و حداكثر 20 ثانیه و كمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه میگردد.
و- نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما، به صورت روزانه از هریك ازشبكه های سیما پخش میشود.
تبصره 34: ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده می باشد.

ز- آگهی فروش مستقیم کالا:

هزینه آگهی تبلیغاتی برای فروش مستقیم کالا در صداوسیما

1. قیمت آگهی ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2. اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می باشد.
3. هر شناسه فقط در یك دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان كمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و میبایست اقدام به تهیه تیزر كوتاه جدید نماید.
4. صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشگان تكراری در شناسه های ماهانه خود نمی باشد.
5. این نوع آگهی ها صرفا"با انعقاد قرارداد 100% نقدی قابل پخش خواهند بود.

ماده 21- نرخ انواع آگهی:

الف- گزارش آگهی: معادل 70% نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حك آرم: معادل 25% نرخ طبقه همان برنامه
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر و بین معادل 2 برابر قبل و بعد معادل 80% نرخ طبقه همان برنامه محاسبه می شود.
تبصره 35: برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند.درزمان اعلام طبقه هربرنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
ه- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد.
و- نشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف،ب،ج معادل 100% نرخ طبقه همان برنامه در روز های عادی و اعیاد و مناسبت های خاص و یك روز قبل از آن و نیز شبكه یك وسه در تمامی ایام سال معادل 2 برابر میباشد.
ز- بعد: نرخ آگهی بعد معادل 80% قبل همان برنامه محاسبه میشود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد.)
ک- آگهی اعلام هدایای قرعه كشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

ضریب تعرفه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی جایزه دار


تبصره 36: صاحبان كالا و خدماتی كه هدایای قرعه كشی خود را از محصولات، كالا و خدمات خود تعیین كنند نرخ آگهی مربوطه مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگها هدایای قرعه كشی فقط مختص كالا و یا خدمات گروه مربوطه می باشد.
در صورتی که هدایای قرعه کشی خودرو باشد به شرح زیر خواهد بود:

ضریب تعرفه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی جایزه دار با جایزه خودرو


در صورتی ک هدایای قرعه کشی هواپیما و یا سفر های خارجی باشد با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.

ماده 22- موقعیت آگهی در بسته:

ضریب موقعیت آگهی در بسته برای تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما


الف- دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیهت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی صدا و سیما تعیین میشود.
ب- در صورت تراكم آگهی در بسته ها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش می شود .
ج- از هر شناسه آگهی در صورت تكمیل بودن ظرفیت در بسته های آگهی صرفاً یك آگهی پذیرش میشود.
ماده 23- زمان سفارش آگهی:
الف- ارسال سفارشات به صورت پذیرش بر خط و همزمان (آنلاین) تحت وب تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش (به جز ایام تعطیل) توسط شركت همكار صورت می گیرد.
ب- بسته های آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام میشود از ضابطه فوق مستثنی می باشد.
ج- آگهی های رادیویی و شبكه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
تبصره 37: برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.
تبصره 38: آگهیهای زماندار مانند نمایشگاه ها و فروش اوراق مشاركت و اوراق قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یك بسته آگهی برخوردار میشوند.)در شرایط مساوی(

ماده 24- حذف و جابجایی آگهی:
الف- حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمیشود.
ب- حذف آگهی تا 3 روز كاری قبل از پخش مشمول 10% جریمه میشود.
ج- حذف آگهی تا 2 روز كاری قبل از پخش مشمول 15% جریمه میشود.
د- حذف آگهی تا یک روز کاری قبل از پخش امکان پذیر نمی باشد. در موارد خاص با تایید مدیر کل بازرگانی و با 30% جریمه انجام میشود.
ه- جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر می باشد.(روزهای پنجشنبه تاساعت12ظهر اقدام میشود.)
تبصره 39: آگهی هایی كه جابجا میشود امكان حذف ندارد.
و- در صورتیكه تغییری در برنامه های شبكه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پایین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذکر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه میشود.
ز- در صورتیكه به جای پخش برنامه ای (سریال، فیلم و طنز و...) تكرار برنامه مذکور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بین و بعد با كاهش 40% نرخ همان طبقه محاسبه میشود.

ماده 25- قطع آگهی:
الف- قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی صدا و سیما امكان پذیرمی باشد. همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از كشور ،قطع آگهی در هر زمان از اختیارات مطلق اداره كل بازرگانی بوده و صاحب آگهی و شركت همكار با آگاهی از این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند.
ب- درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات از انجام تعهدات خود در زمان های مقرر خودداری نمایند،اداره كل بازرگانی مختار است نسبت به عدم پخش آگهی های تبلیاتی اقدام نماید و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
ج- در صورتیكه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.
د- درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات ممنوعیت پخش حقوقی و یا قانونی داشته باشند، اداره كل بازرگانی نسبت به آن تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده 26- صورتحساب:
صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه میگردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه به صورت سه جانبه منعقد میشود، جهت اطلاع و پیگیری لازم به منظور وصول به موقع، در اختیار شرکت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

ضوابط و مقررات پذیرش پخش آگهی های شبکه iFILM
تبلیغات آی فیلم ifilm ماده1 ـ ضوابط قراردادها
پیام بازرگانی آی فیلم 1.1 کلیه اسناد مالی قراردادها می بایست حداکثرتا 6 ماه پس از پایان مدت قرارداد و در اقساط مساوی ماهانه پرداخت شود.
پیام بازرگانی آی فیلم 1.2 هر قرار داد به نام یک آگهی دهنده اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت رسمی آن را دارد، خواهد بود و از پذیرش قرارداد هایی که به هردلیل چند آگهی دهنده ائـتلاف کرده و در یک قرارداد گنجانده شوند خودداری می شود .
پیام بازرگانی آی فیلم 1.3 قرار دادها با امضـاء و مهر صاحب آگهی، امضاء و مهرشرکت تبلیغاتی و امضاء دفتر پذیرش و پخش آگهی های برون مرزی معتبر می باشد .
تبصره: مشتری می تواند مستقیما با دفتر پذیرش و پخش آگهی های برون مرزی قرارداد امضاءکند و آژانس خود را متعاقباً معرفی نماید .
پیام بازرگانی آی فیلم 1.4 آگهی هایی که بدون قرارداد پخش شده است ، پس از ارائه قرار داد شامل قرارداد نمی شود وبدون تخفیف محاسبه خواهند شد.
پیام بازرگانی آی فیلم 1.5 درصورت انعقاد قرارداد بلند مدت نرخ پخش آگهی بر اساس تعرفه های زمان پخش آگهی محاسبه می گردد.
پیام بازرگانی آی فیلم 1.6 سفارش پخش، حذف آگهی و یا جابجایی آگهی تنها 72 ساعت قبل از پخش ( بجز ایام تعطیل ) دریافت می شود و در روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر می باشد.

تبلیغات آی فیلم ifilm ماده 2 ـ تعرفه ها
پیام بازرگانی آی فیلم 2.1 نرخ آگهی بین برنامه ها براساس دو برابر قیمت و نرخ تقدیم برنامه سه برابر نسبت به تعرفه های قبل از آن برنامه تعیین می شود .
پیام بازرگانی آی فیلم 2.2 نرخ زیر نویس و آرم آگهی معادل تعرفه قبل از برنامه تعیین می شود .
پیام بازرگانی آی فیلم 2.3 پذیرش گزارش آگهی با 50% تخفیف برابر تعرفه و حداقل زمان آن 90 ثانیه و حداکثر آن 180 ثانیه است .
پیام بازرگانی آی فیلم 2.4 حداقل زمان آگهی 15 ثانیه وکمترازآن هم 15ثانیه محسوب می شود.
پیام بازرگانی آی فیلم 2.5 حداکثر زمان زیرنویس30 ثانیه و حداقل زمان زیرنویس 15 ثانیه است وکمتر از آن نیز همان 15ثانیه محاسبه می گردد .
پیام بازرگانی آی فیلم 2.6 رعایت ضوابط سفارش به عهده آژانس و صاحب آگهی می باشد .

تبلیغات آی فیلم ifilm ماده 3 - ضوابط و مقررات آگهی های خاص
پیام بازرگانی آی فیلم 3.1 آگهی های عام المنفعه با 60 %تخفیف ریالی محاسبه می گردد.

تبلیغات آی فیلم ifilm ماده 4 ـ روش عقد قرار داد :
پخش آگهی از شبکه iFILM براساس دو روش کلی عادی و دقیقه ای امکان پذیر است .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1 روش قراردادهای عادی
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.1 اضافه پخش تسریع: به قراردادهایی که تا پایان آذر ماه منعقد شوند 200% اضافه پخش و قراردادهایی که در دی و بهمن منعقد گردند 150% و به قراردادهایی که در اسفند ماه منعقد شوند 100% اضافه پخش تسریع تعلق خواهد گرفت.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.2 امتیاز حضور اولین بار: به صاحبان آگهی که برای اولین بار به پخش آگهی ازشبکه iFILM اقدام نمایند100% اضافه پخش تعلق خواهد گرفت .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.3 تکریم: به صاحبان آگهی که از ابتدای تاسیس شبکه iFILM تا تاریخ 01/07/93 حداقل هجده ماه از این شبکه آگهی پخش نموده باشند 100% اضافه پخش تشویقی تعلق خواهد گرفت .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.4 تعدیل قراراداد: چنانچه به هر دلیل در مدت قرار داد نسبت به درخواست پخش بخشی از آگهی ها اقدام نشود پس از کسر کلیه تخفیفات، متناسب با پخش انجام شده براساس جدول پایه تسهیلات مبلغ قرار داد مشخص و مابقی اسناد بین طرفین مبادله می گردد.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.5 جدول ضرایب ماه های سال: با توجه به اینکه برنامه های شبکه iFILM در ماه ها و فصل هایی از سال با بیننده بیشتری مواجه است، لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده است تا نسبت به جدول پایه محاسبه گردد.

ماه

مهروآبان93

آذر 93

دی و بهمن 93

اسفند93

فروردین واردیبهشت 94

خرداد94

تیر94

مرداد94

شهریور 94

درصد افزایش

0%

25%

40%

60%

10%

25%

30%

35%

40%

پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.6 جدول پایه تسهیلات شبکه iFILM

بودجه (میلیون تومان )

70

100

300

450

650

850

1،000

اضافه پخش

60

100

150

200

300

400

500

درصد تخفیف ریالی

5/37

50

60

7/66

75

80

3/83


پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.7 تخفیف بین رسانه ای: چنانچه صاحب آگهی علاوه بر شبکه iFILM تقاضای پخش آگهی در سایر شبکه برون مرزی یا رسانه های طرف قرارداد با آن داشته باشد، به میزان 150% اضافه پخش به جدول فوق اضافه می گردد.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.8 تخفیف نقدی: به کلیه قرارداد هایی که به صورت نقدی پرداخت شوند 200 % اضافه پخش تعلق خواهد گرفت .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.9 تخفیف نقدی ماهانه: به کلیه قراردادهایی که به صورت نقدی ماهانه پرداخت شوند 120% اضافه پخش تعلق خواهد گرفت .


پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.10 جدول تعرفه پایه آگهی های شبکه iFILM

طبقه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

آگهی قبل و بعد (تومان )

33،000

48،000

85،000

120،000

124،000

طبقه

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

آگهی قبل و بعد (تومان )

150،000

180،000

210،000

240،000

280،000

با توجه به اینکه برنامه های شبکه iFILM در ماه ها و فصل های مختلف سال متفاوت می باشد ، تعرفه آگهی ها بر اساس حجم آگهی یا نوع برنامه افزایش و کاهش یافته و یک هفته قبل از آغار هر برنامه اعلام خواهد شد و در صورت عدم اعلام براساس جدول فصلی اعلام شده محاسبه می گردد .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.1.11 هزینه پخش آگهی ازطریق ماهواره علاوه بر پخش از طریق ستاپ باکس 5% هزینه پخش ستاپ باکس می باشد .
تبصره : این ماده در خصوص قراردادهای دقیقه ای نیز قابل اجراست .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2 : قراردادهای دقیقه ای شبکه iFILM
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.1 قرار داد دقیقه ای ماهانه: به قرار دادی اطلاق می شود که صاحب آگهی مجاز است درطول مدت قرارداد به میزان زمان ماهانه قرارداد آگهی پخش نماید و در صورت عدم پخش ماهانه، زمان پخش قابل جبران نمی باشد .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.2 قرارداد دقیقه ای فصلی: به قراردادی اطلاق می شود که صاحب آگهی مجاز است در طول مدت قرارداد به میزان زمان ماهانه قرارداد آگهی پخش نماید و در صورت عدم پخش فقط در همان فصل، قابل جبران می باشد.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.3 قرارداد دقیقه ای روزانه: به قراردادی اطلاق می شود که صاحب آگهی مجاز است فقط در دوره روزانه آگهی پخش نماید و در صورت عدم پخش زمان باقی مانده فقط در همان فصل و در بخش روزانه قابل جبران می باشد.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.4 انعقاد قرارداد دقیقه ای مخصوص مشتریان بخش خصوصی می باشد و بانک ها و مراکز دولتی و مشتریان بزرگ شامل این قرار داد نمی گردند.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.5 صاحب آگهی یا شرکت همکار موظف است زمان پخش را بگونه ای تنظیم نماید که زمان پخش در تمام طبقات در طول دوره یک ماهه یکسان باشد.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.6 زمان پخش آگهی در بین برنامه دو برابر قبل از برنامه محاسبه خواهد شد .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.7 زمان پخش آرم آگهی و زیر نویس برابر زمان قرارداد دقیقه ای محاسبه می گردد .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.8 زمان پخش تقدیم برنامه سه برابر زمان قرارداد دقیقه ای و بدون اضافه پخش می باشد.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.9 چناچه به هردلیل صاحب آگهی درخواست عدم پخش قرارداد دقیقه ای را داشته باشد، پخش های انجام شده بصورت قرارداد عادی ( بند4.1 )محاسبه شده و پس ازکسر هزینه ها مطابق "روش 4.1 " اسناد مالی عودت و بین-طرفین مبادله خواهد شد .


پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.10 جدول نرخنامه قرارداد های دقیقه ای بر اساس پخش قبل از برنامه

نرخ قرارداد

پاییز 93

زمستان 93

بهار 94

تابستان 94

دقیقه ای ماهانه

499،500،000

640،800،000

669،600،000

792،360،000

دقیقه ای فصلی

549،450،000

704،880،000

736،560،000

871،596،000

دقیقه ای روزانه

108،000،000

154،860،000

161،820،000

189،720،000


پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.11 پخش آگهی دقیقه ای ازشبکهiFILM درسه دوره زمانی روزانه، شبانه و بامــدادی صورت می پذیرد که محدوده ی هر دوره در ابتدای هر فصل توسط شبکه اعلام می گردد .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.12 به کلیه آگهی های دقیقه ای ماهانه و فصلی 200% اضافه پخش تعلق می گیرد که سفارش دهندگان لازم است پخش های خود را به صورت مساوی بین سه دوره زمانی روزانه، شبانه و بامدادی یک، یک، یک ا نجام دهند .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.13 در صورت پرداخت نقدی 400% اضافه پخش تشویقی نیز به آگهی های دقیقه ای فصلی و ماهانه تعلق خواهد گرفت و سفارش دهندگان لازم است با توجه به دوره زمانی روزانه، شبانه و بامدادی پخش را به صورت سه، دو، دو با دو، سه،سه سفارش دهند .
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.14 در صورت پرداخت نقدی ماهانه 300% اضافه پخش تشویقی نیز به آگهی های دقیقه ای تعلق خواهد گرفت و سفارش دهندگان لازم است با توجه به دوره زمانی روزانه، شبانه و بامدادی پخش را به صورت دو ،دو ،دو سفارش دهند.
پیام بازرگانی آی فیلم 4.2.15 در قراردادهای دقیقه ای روزانه پرداخت نقدی و نقدی ماهانه به ترتیب 400 % و200 % خواهد بود که لازم است پخش به صورت مساوی در دوره روزانه و بامدادی توزیع گردد.

ماده 27- تعرفه استانی :
27-1: بر اساس تقسیم بندی، مراکز استان ها به چهار منطقه و یک منطقه ویژه به شرح زیر تقسیم می شوند:
منطقه (یک): خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، گیلان، اردبیل، خوزستان ( هشت استان)
منطقه (دو): یزد، البرز، هرمزگان، مرکزی، کرمان، قم، گلستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه ( نه استان)
منطقه (سه): سمنان، لرستان، همدان، بوشهر، زنجان، قزوین، سیستان و بلوچستان (هفت استان)
منطقه (چهار): چهار محال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، کردستان، خراسان شمالی، ایلام (شش استان)
منطقه ویژه: آبادان، کیش، مهاباد (سه استان)
27-2: نرخ باکس بین برنامه معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد.
27-3: حداقل زمان آگهی استانی در تلویزیون 10 ثانیه و در رادیو نیز 10 ثانیه تعیین می شود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان 10 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه می گردد(به استثناء نشان آگهی).
27-4: حداقل و حداکثر زمان زیر نویس 15 ثانیه است و کمتر از آن نیز همان 15 ثانیه محاسبه و بیشتر ار آن معادل زمان زیر نویس مربوطه 1/2 برابر نرخ طبقه قبل همان برنامه محاسبه می شود.
27-5: نرخ دعوت به تماشا معادل چهار برابر نرخ طبقه همان برنامه می باشد.
27-6: نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسقی مصوب شده که در 6 ثانیه، در ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخیص اداره کل بازرگانی به صورت روزانه از هریک از شبکه های استانی سیما پخش میشود، محاسبه خواهد شد.
با توجه به اینکه برنامه های صدا و سیما در ماه ها و فصل های سال متفاوت می باشد بر اساس حجم آگهی و میزان عرضه و تقاضای بازار، افزایش و کاهش جدید در شرایط مقتضی اعلام خواهد شد.
ماده 28- تخفیفات و تسهیلات قراردادهای عادی استانی:
تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و نمایندگی کالا های تولیدی: با هدف کاهش مصرف انرژی و ترغیب تولیدکنندگان داخلی به ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطح A و بالا تر و همچنین صاحبان کالا و نمایندگی کالا های تولیدی از لحاظ صادرات، تولید و اختراع و فن آوری جدید با ارائه مدارک مربوطه به قرار داد های پخش آگهی در تلویزیون 800 درصد و در رادیو 900 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات داده خواهد شد.
ماده 29- اضافه پخش های تسریع استانی:
قرارداد هایی که تا پایان اسفند ماه 94 منعقد گردد در تلویزیون شامل 500% و در رادیو شامل 600% تخفیف تسریع به صورت اضافه پخش می شود.
توضیح: تخفیف اضافه پخش تسریع علاوه بر تخفیفات متعلقه دیگر می باشد.

ماده 30- جدول ضرایب ماه های سال قرارداد استانی:

ضریب تعرفه پیام بازرگانی شبکه های استانی صدا و سیما


ماده 31- جدول تعرفه پایه آگهی های تلویزیونی استانی:

تعرفه هر ثانیه پیام بازرگانی شبکه های استانی صداوسیما


ماده 32- جدول تسهیلات تشویقی تلویزیون بر مبنای بودجه سالانه (ریال):

تخفیفات پیام بازرگانی شبکه های استانی صدا و سیما


تبصره 40: برای بودجه سالانه رادیویی استان ها معادل ده درصد بودجه سالانه تلویزیون منظور خواهد شد.

تخفیفات پیام بازرگانی شبکه های استانی صدا و سیما

تخفیفات پیام بازرگانی شبکه های استانی صداوسیما


تعرفه قراردادهای ثانیه پخش آگهی مراکز استان
ماده 33- آگهی بومی استانی:
اگهی استانی بومی دارای منشاء بومی در استان محل پخش است
تبصره 41: صاحبان آگهی مندرج در لیست آگهی های ملی از قبیل ادارات کل امور مالیاتی، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب، گاز، مخابرات، حمل و نقل پایانه ها،بهزیستی و ... در صورت تولید و پخش آگهی با محتوای بومی و ویژه هر استان و پس از اخذ شناسه بازرگانی و فقط به صورت نقدی مجاز به پخش در قالب آگهی بومی هستند.
تعرفه پخش آگهی بومی: نرخ پایه پیام های بازرگانی در استان
تعرفه پخش زیرنویس بومی: 1/2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش نشان آگهی بومی: 2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش تقدیم برنامه بومی: 2.5 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش بین برنامه بومی: معادل دو برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی و در رادیو معادل نرخ پایه حساب می گردد.

جدول تسهیلات تشویقی استانی بومی:

تعرفه هر ثانیه پیام بازرگانی شبکه های بومی صداوسیما

ماده 34- نرخ تعرفی استانی بومی ( ثانیه ای )

تعرفه هر ثانیه پیام بازرگانی شبکه های بومی صدا و سیما در استانها


ماده 35- جدول ضرایب فصل های سال قرارداد استانی ، بومی و بین استانی:

ضریب تعرفه تیزر تبلیغاتی استانی در فصل های مختلف


ماده 36- آگهی بین استانی:
پخش تبلیغات یک موسسه، بنگاه اقتصادی، نشان تجاری، محصول و یا خدمت در بیش از 1 استان توسط یک صاحب آگهی.
تبصره 42: در صورت اضافه شدن استان دوم تا سی ام مشروط بر اینکه آگهی در لیست پیوست ماده 38 نباشد مبنای محاسبه نرخ پخش در استان های بعدی بر اساس تعرفه بین استانی که معادل 1/5 برابر استانی بومی می باشد محاسبه می گردد.
ماده 37- آگهی ملی استانی:
صاحبان کالا و خدمات که در لیست پیوست می باشند آگهی آنها ملی محسوب و محاسبه خواهد شد.
تبصره 43: کلیه آگهی ها نیاز به اخذ شناسه بازرگانی دارند.
تبصره 44: چنانچه صاحبان کالا و خدمات آگهی ملی استانی فقط در یک استان که دارای منشا بومی می باشند آگهی پخش نمایند بومی محسوب خواهد شد.
تبصره 45: قرارداد های آگهی های ملی فقط به صورت اضافه پخش صادر میشود.
ماده 38- انواع پرداخت:
پرداخت نقدی:
38-1 صاحبان آگهی که تمایل داشته باشند همزمان با شروع قرارداد به صورت نقدی و کامل مبلغ قرارداد را پرداخت نمایند می توانند از امتیاز اضافه پخش نقدی سیصد درصد علاوه بر تخفیفات پایه استفاده کنند.
38-1-1 برای صاحبان کالا و خدمات بومی ثانیه ای 20% زمان رایگان اعطا خواهد شد.
غیر نقدی:
38-2 صاحبان آگهی که قرارداد غیر نقدی انعقاد نمایند تسهیلات مطابق با جدول ضوابط در ماده 14 محاسبه می گردد.

ماده 39- تعدیل:
در صورت عدم پخش کامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه ها مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با کسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش تعدیل و مفاصا حساب نهایی صادر می شود.
ماده 40- فسخ قرارداد:
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی و تایید اداره کل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر امتیازات قرارداد متناسب با پخش مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق ماده (39) اقدام خواهد شد.

اصل 1- آگهی‌ها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد و با رعایت ادب اجتماعی، احترام افراد و صداقت تولید شود.
اصل 2- در آگهی باید به حساسیت های بینندگان توجه شود و به سلیقه های افراد و اقشار در آن توهین نشود.
اصل 3- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور آداب، رسوم، قومیت ها، لهجه‌ها و گویش های مختلف بدیده احترام نگاه شود.
اصل 4- آگهی نباید مروج عقاید خرافی بوده و یا با بهره گیری از آن تهیه شود.
اصل 5- آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید اسباب رنجش گروه هایی از بینندگان را مانند افرادی که از معلولیت‌ها رنج می برند فراهم کند.
اصل 6- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد، در صورت اعتراض، پخش آگهی متوقف و جبران خسارات احتمالی به عهده سفارش دهنده و یا سازنده خواهد بود.
اصل 7- آگهی‌ها باید از نظر اجراء و سبک به نحوی ساخته شوند که بینندگان و شنوندگان به سادگی آنها را از برنامه های تلویزیونی و رادیویی تمیز دهند.
اصل 8- سفارش دهندگان و سازندگان آگهی‌ها باید مستندات لازم قانع کننده و قانونی برای ادعاها و استدلال های موضوع آگهی را ارائه کنند.
اصل 9- در آگهی یک کالا و یا خدمت خاص نباید تلویحاً و یا تصریحاً کالا و خدمت مشابه دیگری نفی شود و یا تلاش شود که موضوع آگهی در مقایسه با دیگر کالاها و خدمات اثبات شود.
اصل 10- در آگهی‌ها نباید به صراحت و یا تلویح محصولات تولید داخل در مقایسه با انواع خارجی در سطح پایین تری نشان داده شود.
اصل 11- آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند. همچنین از اغراق باید پرهیز شود.
اصل 12- استفاده از عبارات و قیود تکراری اخباری چون اطلاعیه، اطلاعیه – توجه، توجه – مژده، مژده – اطمینان، بخش – مطمئن، کاملاً سالم – کاملاً بهداشتی و ....در آگهی مجاز نیست . استفاده از صفات مطلق ساز و اغراق آمیز نیز جایز نیست .
اصل 13- آگهی نباید با استفاده از ذکر صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا بکارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن، مفهوم برتر یا برترین بودن موضوع آگهی را القاء کند.
اصل 14- در آگهی نباید با استفاده از تمهیدات فنی و با قصد گمراه کردن بیننده ویژگی های کالای موضوع آگهی برتر از واقعیت آن به تصویر کشیده و نشان داده شود.
اصل 15- در آگهی‌ها نباید با استفاده از تمهیدات فنی و یا بکارگیری تصاویر با زمان های کوتاه و یا شیوه های دیگر ضمیر ناخودآگاه مخاطب تحت تاثیر قرار گیرد و پیام مورد نظر بدون دادن آگاهی لازم به بینندگان منتقل شود و اذهان آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
اصل 16- چنانچه اطلاعاتی به صورت نوشتار به تنهایی و یا بر روی تصاویر دیگر حک شود، باید به قدر کافی بر روی صفحه تلویزیون باقی بماند تا بینندگان عادی بتوانند تمامی پیام را بخوانند.
تبصره : رهنمودها و توضیحات بیشتر در مورد استاندارد نوشته و نوع خط و ابعاد پیام های زیر نویس به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.
اصل 17- تاکید بر روی کالا و محصول باید متناسب با اهمیت آن محصول باشد و آگهی های تولید شده نباید بیش از اندازه پر سر و صدا و هیاهو باشند به نحوی که بیننده بدون دریافت آگاهی لازم تحت تاثیر واقع شود.
اصل 18- استفاده از صحنه های استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند در آگهی‌ها مجاز نیست .
اصل 19- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نمایش داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد.
اصل 20- آگهی نباید القاء وحشت و خشونت کند.
تبصره : در جریان آگهی های تلویزیونی نباید آزار دیدن هیچ جانداری به تصویر کشیده شود و یا به نظر رسد که برای ساخت آگهی، جاندار حاضر در آگهی آزار دیده است .
اصل 21- در آگهی‌ها بهنگام نشان دادن رانندگی با اتومبیل و سایر وسایل نقلیه باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سرعت مجاز، ملاحظه قوانین جاده‌ها و بزرگراه ها، در نظر داشتن ضوابط ایمنی برای سرنشینان بدقت رعایت شود.
اصل 22- نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد.
اصل 23- آگهی نباید مروج تجمل گرایی باشد.
اصل 24- آگهی نباید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.
اصل 25- تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بی رویه مجاز نیست .
اصل 26- در آگهی اعلام تخفیف در صورتی مجاز است که قیمت کالا نیز طبق تایید مراجع ذیصلاح در آگهی با صراحت اعلام شود.
اصل 27- در صورتیکه موضوع آگهی مواد خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، آگهی نباید تداعی کننده این باشد که موضوع آگهی غذای غالب خانواده های ایرانی است .
اصل 28- پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنهای متناسب باشد.
اصل 29- آگهی های مربوط به فیلم های سینمایی باید از تطابق کافی با محتوای فیلم مورد آگهی برخوردار باشند. بر این اساس هنگام ارائه آگهی باید خلاصه موضوع فیلم برای اعلام نظر اداره کل بازرگانی نیز تسلیم شود.
اصل 30- نشان دادن تاثیر آنی استفاده از وسایل درمانی مانند لاغر شدن فوری و یا به تصویر کشیدن فرآیند تاثیر داروها، شامپوها، مواد شوینده، روغن ها، بر بدن انسان به هر شیوه ای از آن جمله تمهیدات انیمیشن مجاز نمی باشد.
اصل 31- در آگهی های تولید شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی، بازیگر آگهی نباید درنقشی غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود.
اصل 32- پخش آگهی رادیو و تلویزیونی مربوط به انتشار اوراق مشارکت – فروش سهام – جوایز بانک‌ها – اعلام پیش فروش و موارد مشابه – نیاز به مدارک لازم و ارائه مجوز مراجع ذیصلاح دارد.
اصل 33- در متن و گفتار آگهی باید از واژه‌ها و کلمات فارسی استفاده شود و همچنین اسامی کالاها و اماکنی که در متن آگهی ذکر و یا در تصویر نمایش داده می شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود باید دلایل کافی و توجیهی برای قانع شدن اداره کل بازرگانی صدا و سیما ارائه شود.
اصل 34- استفاده از اصطلاحات عوامانه و غیر ادبی در آگهی‌ها ( مانند همساده – چسبید در عبارت خیلی چسبید...) صحیح نمی باشد.
اصل 35- اعلام نشانی‌ها چه در گفتار و چه در تصویر باید طبق صورت رسمی باشد و قبل از نام خیابان‌ها و میدان‌ها ذکر کلمه خیابان و میدان ضرورت دارد. مانند خیابان شهید استاد مطهری – نبش خیابان شهید مفتح .
اصل 36- در آگهی های رادیو تلویزیونی اعلام بیش از دو شماره تلفن و دورنگار مجاز نمی باشد شماره های اعلام شده نیز باید به صورت صحیح خوانده شود برای مثال در تهران برای تلفن های هفت شماره ای سه رقم اول با هم و برای تلفن های شش شماره ای ابتداء دو رقم اول خوانده شود.
اصل 37- به منظور رعایت احترام، در آگهی های رادیو تلویزیونی استفاده از آیات قرآن کریم باید به شکل مستقل باشد.
اصل 38- در آگهی‌ها تصویر نقشه ایران باید به صورت کامل استفاده شود و دریاهای خزر – عمان و خلیج فارس به وضوح دیده شود.
اصل 39- در صورت اقتضای موضوع آگهی برای استفاده از پرچم جمهوری اسلامی در آگهی باید شئونات ملی بدقت رعایت شود.
اصل 40- استفاده از تصاویر شخصیت های تاریخی و فرهنگی و مقامات رسمی کشور و یا استفاده از صدا و بکارگرفتن تکیه کلام های آنها در آگهی های رادیو تلویزیونی ممنوع است .
اصل 41- آگهی کالاهای مشمول استاندارد اجباری تنها با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح پذیرفته می شود، سازنده و سفارش دهنده در مورد اصالت گواهی ارائه شده مسئول است .
اصل 42- استانداردهای سری 9000 تاییدیه کیفیت محصول نیست، لذا نباید این استانداردها به شکل ثبت شده بر روی محصول و کالای تولید شده در آگهی نشان داده شوند.
اصل 43- سازنده و سفارش دهنده آگهی در مورد اعلام هرگونه اطلاعات در خصوص کیفیت کالا و خدمات پس از فروش مسئولیت دارند.
اصل 44- آگهی نباید شامل منتخبی از مطالب برنامه های صدا و سیما بوده و یا با استفاده از تصاویر و موسیقی متن این برنامه‌ها ساخته شده باشد.
اصل 45- استفاده از تصاویر خبری با کسب مجوزهای لازم و در قالب «گزارش آگهی» امکان پذیر است .
اصل 46- در آگهی‌ها نباید به برنامه خاصی از شبکه های رادیویی و تلویزیونی اشاره شود.
اصل 47- تقلید از یک برنامه رادیویی و تلویزیونی نیاز به مجوز خاص دارد. هرگاه یک آگهی با کسب مجوزهای لازم مبادرت به تقلید نماید این آگهی همزمان با آن برنامه و یا میان آن برنامه پخش نخواهد شد.
اصل 48- سازندگان آگهی چنانچه قصد استفاده از صدا و تصویر چهره های شاخص برنامه های صدا و سیما در آگهی را داشته باشند باید قبلا مجوز لازم را از اداره کل بازرگانی صدا و سیما اخذ نمایند.
تبصره 1- استفاده از افرادی که بصورت منظم به گویندگی خبر و یا اعلام برنامه اشتغال دارند مطلقاً جایز نیست .
تبصره 2- آگهی هایی که با کسب مجوز لازم در آنها از تصویر و یا صدای چهره های برنامه های صدا و سیما استفاده شده باشد در زمان های نزدیک به برنامه آن چهره‌ها پخش نخواهد شد.
اصل 49- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از آهنگ‌ها و آثار متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز استفاده شود.
اصل 50- استفاده از موسیقی و توصیف موضوع آگهی بصورت آهنگین گرچه به آگهی های رادیو تلویزیونی جاذبه می بخشد ولی استفاده نابجا از این شیوه می تواند موجب وارد شدن لطمه اساسی به موضوع آگهی باشد، لذا بین موضوع آگهی و توصیف آهنگین آن باید تجانس و تشابهی وجود داشته باشد که تشخیص این موضوع با اداره کل بازرگانی صدا و سیما می باشد.
اصل 51- در تولید آگهی های آهنگین ( موزیکال ) رعایت دقیق شئون و موازین جمهوری اسلامی ایران ضروری است . این اصل برای پرهیز از هرگونه ابتذال باید مورد توجه سازندگان و سفارش دهندگان قرار گیرد.
تبصره : موسیقی آگهی نباید از حیث محتوی و اجراء تداعی کننده موسیقی های مبتذل باشد، از ریتم های رقص گونه در آن پرهیز شود، حتی الامکان از ملودی های کوتاه استفاده شده و ترانه گونه نباشد و با تصاویر استفاده شده همگون و متناسب باشد.
اصل 52- چنانچه سازنده آگهی قصد داشته باشد موضوع آگهی را با شعر و یا نظم و با اجرای آهنگین و همراه با موزیک مطرح کند باید شعر و نظم از استحکام کافی برخوردار باشد، با قواعد ادبی مغایرت نداشته و با آهنگ به صورت مناسب تلفیق شود.
اصل 53- استفاده از کلمات و تصاویری که بار منفی دارند در متن آگهی مجاز نیست .
اصل 54- استفاده از تصاویری که القای رقص نماید در متن آگهی مجاز نیست .
اصل 55- در آگهی‌ها باید معیارها و ملاحظات فنی از جنبه های گوناگون آن مانند تصویربرداری تدوین، صداگذاری، تناسب موسیقی و صدا بدقت رعایت شود.
اصل 56- زن در نظام مقدس اسلامی از موقعیت ویژه ای برخوردار است و قوانین و احکام مقدس اسلام برای زن جایگاه رفیعی را قائل است، لذا استفاده از حضور خانم هادر آگهی های رادیو تلویزیونی مستلزم اعمال دقت های خاصی می باشد و باید جایگاه زن مسلمان و شئون او مد نظر باشد.
اصل 57- حضور خانم‌ها و دختر خانم‌ها در آگهی های رادیو تلویزیونی در صورت اقتضاء موضوع مورد آگهی بدون آرایش و با رعایت کامل حجاب اسلامی امکان پذیر است .
اصل 58- حضور خانم‌ها در آگهی هایی که وضعیت کالا و مصارف آن با نقش خانم‌ها بستگی نداشته باشد مجاز نیست .
اصل 59- آگهی های رادیو تلویزیونی نباید تداعی کننده این امر باشد که اشتغال و تلاش زن ایرانی محدود به امور منزل است و در عرصه های علمی و فرهنگی حضور ندارد و بطور کلی زن مسلمان ایرانی نباید تحقیر شود.
اصل 60- آگهی نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشد.
اصل 61- در آگهی هایی که در آن خانواده حضور دارند نباید نقش یکی از اعضاء اعم از زن شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود.
اصل 62- آگهی‌ها نباید تداعی کننده این فکر باشد که زن‌ها از مردها ناتوان ترند و نقش هر کدام باید کامل و بی نقص مشخص شود.
اصل 63- در آگهی نباید حسب تعبیر عوامانه رفتارهایی مانند غیبت کردن، صحبت کردن طولانی با تلفن و ....به زنان نسبت داده شود یا به تصویر کشیده شود.
اصل 64- آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از زود باوری، حس عاطفی و کم تجربگی آنان در تشخیص واقعیت‌ها سوء استفاده شود.
اصل 65- در آگهی نباید از کودکان با صراحت درخواست شود محصولی را خریداری کنند و یا از والدین خود و دیگران چنین درخواستی کنند و نباید خرید موضوع آگهی برای کودکان و یا ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود.
اصل 66- در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید و یا مذاکره با فروشنده برای خرید و یا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.
اصل 67- آگهی‌ها نباید به کودکان القاء کنند که چنانچه کالای موضوع آگهی را نداشته باشند یا خریداری نکنند، از دیگر کودکان پایین تر هستند و یا احتمالاً موردتمسخر و استهزاء واقع می شود.
اصل 68- در آگهی‌ها نباید از کودکان برای خرید از طریق پست یا تلفن دعوت شود.
اصل 69- هنگام پخش برنامه های ویژه کودکان پخش آگهی های مربوط به مواد غذایی، کبریت، محصولاتی با خواص دارویی و حاوی ویتامین، غذاهای کمکی کودکان، وسایل و اسباب لاغری و شیوه های درمانی آگهی فیلم‌ها با صحنه های وحشتناک و خطرناک و خطرآفرین ممنوع می باشد.
تبصره : در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان هنگام خوردن دارو، ویتامین و غذاهای کمکی در غیر حضور والدین نشان داده شوند.
اصل 70- در آگهی فرآورده هایی که شباهت به دارو دارند باید به روشنی تفاوت کالا با دارو نمایش داده شود.
اصل 71- در کلیه آگهی‌ها به ویژه در آگهی هایی که مخاطب آنها کودکان هستند با رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از محل های خط کشی شده باید به دقت مد نظر واقع شود.
اصل 72- کودکان نباید در شرایطی به تصویر کشیده شوند که با توجه به اقتضای سن آنان خطرناک محسوب می شود.
اصل 73- کودکان نباید در حال استفاده از مواد ضدعفونی کننده گندزدا و یا سمی نشان داده شوند.
اصل 74- کودکان نباید در حال بازی با کبریت یا هرگونه گاز – بنزین – پارافین – وسایل متصل به منبع الکتریسیته و یا مکانیکی که احتمالا منجر به سوختگی – شوک الکتریکی و یا جراحت می شوند نشان داده شوند.
اصل 75- چنانچه در صحنه های آتش سوزی کودکی نشان داده می شود همواره باید یک آتش نشان در صحنه به وضوح قابل رویت باشد.
اصل 76- در آگهی نباید کودکان برای وارد شدن به مکان های ناآشنا و خطرناک و گفتگو با غریبه‌ها ترغیب شوند.
اصل 77- در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان عریان یا نیمه عریان نشان داده شوند در شرایطی که موضوع آگهی نشان دادن کودکان را در این گونه شرایط ایجاب کند با تصویب قبلی فیلمنامه ممکن است .
اصل 78- از کودکان نباید برای معرفی کالا و خدماتی استفاده شود که از آنها انتظار نمی رود خود مصرف کننده آن کالا و یا خدمت باشند و یا آنرا بخرند و نیز در آگهی کودکان نباید در مورد هرگونه کالا یا خدمت به صراحت اظهار نظر کنند.
اصل 79- در هیچ صحنه ای از آگهی‌ها افراد نباید در حال پرخوری و یا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.
اصل 80- هنگام آگهی محصولات غذایی نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القاء این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی سلامتی بخش است استفاده شود.
اصل 81- محل بازی کودکان در آگهی‌ها باید محل های مجاز باشد.

شورای بازرگانی آگهی‌های سازمان صدا و سیما

تعداد نمایش مندرجات : 17976715