کانون آگهی و تبلیغاتی اندیشـــه پارســـی - مجــری ساخت و پخش پیـام های بازرگانی و تبلیــغات تلویزیونی

برنامه‌ریزی یك كمپین تبلیغاتی نیاز به خلاقیت، تجربه و تخصص دارد. رسیدن به موفقیت تبلیغاتی یك هنر است ولی آنچه كه تبلیغات را به یك صنعت مبدل می‌كند تاثیر بی‌بدیل تبلیغات بر شكوفایی صنعت است.

كانــون تبلیغـاتی اندیشــه پارسـی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن عقد قرارداد همكاری با سازمان صدا و سیما به عنوان مجری پذیرش و پخش تبلیغات تلویزیونی، آماده ارائه خدمات تولید فیلمهای تبلیغاتی، برنامه‌ریزی پخش تبلیغات تلویزیونی،‌ ارائه كنداكتورهای پخش و مانیتورینگ پیام های بازرگانی سازمان صدا و سیما به كلیه شركت های خصوصی و دولتی متقاضی با شرایط مصوب سال 1395 خواهد بود.

شركت‌های متقاضی پس از بررسی كلیه قوانین و تامین مدارك مورد نیاز می توانند از طریق كانون تبلیغاتی اندیشه پارسی اقدام به عقد قراردادهای پخش تبلیغات تلویزیونی رسانه ملی نمایند. همچنین شركت های تبلیغاتی خصوصی می توانند از طریق این كانون نسبت به تسهیل ارائه خدمات به مشتریان خود اقدام به عقد قراردادهای مربوطه نمایند.

 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی سمبل ایران دوش ـ اسكار
  سمبل ایران دوش ـ اسكار
 • ساخت تیزر ناجیان رایانه - کودک
  ناجیان رایانه - کودک
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی کفش آداک
  کفش آداک
 • ساخت تبلیغات تلویزیونی پاک کننده ام اس کی
  ام اس کی msk
 • فیلم مستند صنعتی تبلیغاتی شرکت همپار
  مستند صنعتی همپار
 • ساخت تیزر تبلیغاتی سرزمین حیوانات
  سرزمین حیوانات
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی روغن موتور سینولکس -بازده
  روغن موتور سینولکس
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی برنج هستی
  برنج هستی
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی ردیاب افرا ـ جذب نمایندگی
  ردیاب افرا ـ جذب نمایندگی
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی شعر و ترانه مروا
  شعر و ترانه مروا
 • ساخت تبلیغات تلویزیونی فروشگاه های لیندو
  فروشگاه های لیندو
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی لواشک دوسرپیچ همپا
  لواشک دوسرپیچ همپا
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی روغن موتور سینولکس -کیفیت
  روغن موتور سینولکس
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مروا ـ تلفن بانوان و آشپزی
  تلفن بانوان و آشپزی
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی کفش آداک ـ کارخانه
  کفش آداک ـ کارخانه
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی شیرالات زرین
  شیرالات زرین
 • ساخت کلیپ تبلیغاتی گاز مایع
  گاز مایع
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی ربات کوچولو ـ کودکان 7 تا 11 سال
  ربات کوچولو ـ 7 تا 11 سال
 • ساخت پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزيونی سامانه فناوری طوبی - 20102010
  20102010
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مروا ـ شبکه های هوشمند مروا
  شبکه های هوشمند مروا
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی پلی استایرن پترو طاها
  پلی استایرن پترو طاها
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی ربات کوچولو ـ کودکان 3 تا 7 سال
  ربات کوچولو ـ 3 تا 7 سال
 • ساخت تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - بزرگسال
  ناجیان رایانه - بزرگسال
 • ساخت پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزيونی تلفن بازی مروا - بازی اعـــداد
  بازی اعـــداد مروا
 • ساخت پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی تلفن سرگرمی مروا - فال حافظ
  فال حافظ مروا
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی پاساژ سراجان امیر
  پاساژ سراجان امیر
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی نلفن مسابقه و بازی مروا ـ بازی چی مال کیه
  تلفن بازی چی مال کیه
 • ساخت پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی شیرالات ایران دوش - تایماز
  شيرالات ايران دوش ـ تايماز
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی نلفن مسابقه و بازی مروا ـ بازی بله و خیر معکوس
  تلفن بازی بله و خیر
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی کفش آداک - کفی 5 نکته
  کفش آداک - کفی 5 نکته
 • ساخت تبلیغات تلویزیونی تیزر تبلیغاتی پیام بازرگانی عایق رطوبتی روفیکس
  روفیکس
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی ردیاب افرا ـ عربی
  ردیاب افرا ـ عربی
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی ردیاب شخصی افرا
  ردیاب شخصی افرا
 • تلویزیونی تیزر تبلیغاتی پیام بازرگانی شیرالات ایران دوش - شیر سینک مارال 2
  شيرالات ايران دوش ـ مارال 2
 • تلویزیونی تیزر تبلیغاتی پیام بازرگانی تلفن قصه گوی مروا
  تلفن قصه گوی مروا
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مجتمع تجاری نگین دریاکنار
  نگین دریاکنار
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی برنج هستی
  بـــرنج هســـتی
 • فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه همپاز - برلوخر آلمان
  فیلم صنعتی همپار
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
  کارناوال مسواک پاتریکس
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی آلوچه و لواشك همپا
  آلوچه و لواشك همپا
 • تبلیغات تلویزيونی شیرالات ایران دوش - شیر روشویی مارال
  شيرالات ايران دوش ـ روشویی
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مجتمع تجاری الماس کویر
  مجتمع تجاری الماس کویر
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی محصولات دهان و دندان پاتریکس
  دكتر پاتريكس
 • فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهان
  فیلم صنعتی جهان
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی بسته آموزشی شناگر كوچك
  خانه شناگران
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی روغن نباتی جهان ـ كارخانه
  روغن نباتی جهان
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
  سیستم صوتی مارشال
 • تبلیغات تلویزيونی شیرالات ایران دوش - الگانس
  شيرالات ايران دوش ـ الگانس
 • فیلم صنعتی تبلیغاتی کارگذاری بانک ملی
  كارگزاری بانك ملی ايران
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی شركت مهاجرتی HMS
  شركت مهاجرتی HMS
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی تيغ پاتريكس
  تيغ پاتريكس
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیوني آب معدنی پرسیكا
  آب معدنی پرسیكا
 • ساخت پيام بازرگانی و تبليغات تلويزيونی مجله كانون توانا
  پیك كانون توانا
 • مستند صنعتی تبليغاتی شرکت آریادانا
  فیلم صنعتی آریادانا
 • ساخت پيام بازرگانی و تبليغات تلويزيونی - خلاصه مستند تبلیغاتی روغن نباتی جهان
  رپرتاژ روغن جهان
 • ساخت پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مجلات رشد 1
  مجلات رشد 1
 • ساخت تبلیغات تلویزیونی تیزر تبلیغاتی پیام بازرگانی شیرالات ایران دوش - شیر سینک مارال 1
  شيرالات ايران دوش ـ سينك مارال
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی
  ردیاب خودرویی افرا
 • ساخت وله رپورتاژ آگهی روغن نباتی جهان ـ کارخانه
  وله روغن جهان
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مهرگان تاكسی ـ بيمه تاكسی داران
  بيمه تاكسی داران
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی شركت بالان صنعت
  بالان صنعت
 • ساخت وله تلویزیونی مارشال الكترونيك
  وله مارشال الكترونيك
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی شركت مهاجرتی HMS
  سينمای خانگی مارشال
 • ساخت پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی خودآزمون كنكوری قلم گستر
  خودآزمون قلم گستر
 • ساخت پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مجلات رشد 2
  مجلات رشد 2
 • ساخت تبلیغات تلویزیونی تیزر تبلیغاتی پیام بازرگانی سايت ياب 24
  سايت ياب 24
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی مهرگان تاكسی ـ بيمه شخص ثالث
  بيمه شخص ثالث
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی تنوع محصولات ایران دوش
  محصولات ایران دوش
 • ساخت پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی آموزشگاه عرفان
  آموزشگاه عرفان
 • ساخت تبلیغات تلویزیونی دانشگاه پیام نور
  دانشگاه پیام نور
 • نشان آگهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی
  سازمان تنظیم مقررات